Acil Durum Eğitimleri

Danışmanlık şirketimiz, acil durum planlarının hazırlanması, kuruluşunuza ait mevcut plan, tesis, teçhizat ve lojistik faaliyetlerin gözden geçirilerek, sektöre özel acil durum eylem planlarının hayata geçirilmesi, konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Personel ve acil durum ekibinin acil durum plan ve prosedürlerini güvenli şekilde tatbik edebilmeleri için, Uzman eğitmenlerimizce kuruluş içerisinde, kuruluşa özel, eğitim ve tatbikatlar hazırlanmakta ve hedeflerinize uygun kapsamlı öneriler sağlanmaktadır.

Verilmekte olan eğitimler;

Kriz Yönetimi

Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri

Yangın Eğitimi

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimleri

KBRN (kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer) Bilgisi Eğitimleri

Lojistik ve haberleşme

Köpekli arama ekipleri eğitimi

Liderlik, Tim ve Kalite Çemberleri eğitimleri verilmektedir.