Enerji Hukuku

Enerji piyasalarında yaşanan serbestleşme ve özelleştirme süreci, bu alanda faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen teşebbüsler için stratejik kararlarda ve ticari işlemlerde dikkate alınması gereken geniş bir enerji mevzuatını da beraberinde getirmektedir. Serbestleşme sürecinde ileri aşamalara geçildikçe sürekli yenilenen ve yeniden şekillenen enerji mevzuatı, teşebbüslerin faaliyetlerinde bir takım belirsizliklerin ve hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Enerji piyasalarında faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen teşebbüslerin karşı karşıya kaldıkları bu karmaşık yapıda ticari, uygun ve pratik tavsiyeler ve çözümler önem kazanmaktadır. Donanımlı bir ekibe sahip olan ve ayrıca farklı disiplinlerden uzman kadrolarla işbirliği içinde çalışan MLG Danışmanlık, enerji piyasasındaki müşterilerine en etkin çözümleri sağlamak üzere esnek ve müşteri odaklı hizmet sunmaktadır.

MLG Danışmanlık tarafından müşterilerimize temsil (dava vekilliği / hukuki temsil) ve hukuki danışmanlık kapsamında sunulan hizmetlere verilebilecek örnekler, sınırlayıcı olmamak üzere aşağıda sayılmaktadır:

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarının tabi olduğu düzenleyici çerçevede teşebbüsler arasında, teşebbüsler ile kamu arasında ya da teşebbüsler ile müşterileri arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar,

Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri başta olmak üzere, EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,

Yenilenebilir enerji alanında ön lisans ve lisans aşamalarında gerekli bildirimlerin yapılması, düzenlemelerin ve iş süreçlerinin takibi,

Enerji projeleri ile ilgili birleşme ve devralma süreçleri,

Enerji projelerinde kamulaştırma ve özelleştirme,

Enerji sözleşmeleri,

Ortak girişimler, stratejik ortaklıklar ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar,

Akaryakıt ve LPG piyasasına ilişkin düzenlemeler.