Güvenlik Yönetişimi Eğitimleri

Genel Güvenlik Stratejileri
Güvenlik Yönetişiminde Suç Önleme Sorumlu Unsurları
Acil Durum Kriz Yönetimi
Bireysel Toplumsal ve Kurumsal Bilgi Güvenliği / Riske Karşı Savunma
Kimlik Yönetimi ve Kişisel Güvenlik
Personel Güvenlik Farkındalığı
Yönetim Analizinde Güvenlik Entegrasyonu
Siber Güvenlikte Kullanıcı ve Kullanım Farkındalığı Çözüm Süreci
Banka Güvenlik Yönetişimi – İnteraktif Hedefler
Banka Personeli Sürdürülebilir Güvenlik Bilinci
Toplumsal Olaylara Müdahale Stratejileri
Ülke Dışında Sürdürülebilir Güvenli Davranış Biçimleri
Kalabalıkların Ani Dönüşüm ve Yönelimleri Yönetimi
Otel ve Turizm Güvenliği
AVM Güvenliği / Sürdürülebilir Algı Yönetimi
Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi
Şehir Güvenliği
Şehir Güvenliğinde TOKSİN Faaliyetleri
VIP Güvenliği
Kritik ve Olağanüstü Menfezli Yapıların Risk Analizi
Metro ve Raylı Sistemler Ulaşım Güvenliği / Algı ve Sorumluluk Oluşturma
Kurumsal Güvenlik Uygulamaları ve Çatışma Çözümleri
Motorsikletli Kurye Güvenlik Algısı Oluşturma ve Yönetimi
Perakende Ortamında Suçtan Caydırma ve Önleme Metodları
Kıymet Saklama ve Taşıma Sorumlu Unsurları Yönetimi
Bina ve Tesis Güvenliği Öngörüsü
Okul Güvenliğinde Sorumluluk Hiyerarşisi
Okul Güvenliği Risk Analizi
Risk Analizi ve Uygulama Açılımları
Sosyal Etkinliklerde Güvenlik Uygulamaları
Özel Güvenlik Branş ve Görev Alanları Yönetimi
Demiryolu Güvenliği