Kurumsal Eğitimler

Savunma Sanayine Yönelik TQM ve Süreç Yönetimi: : Kuruluşların yönetim ve üretiminin uluslararası standartlara göre biçimlendirilmesinin ve etkin olarak kullanılmasının sağlanması.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Etkisiz bir kalite yönetim sistemi zamanınıza, paranıza ve müşterilerinize mâl olabilir. Bu yüzden kaliteyi yönetim sistemini en başından itibaren uygulamak önemlidir. ISO 9001:2015'e dayanan bir yapı uygulamak, kuruluşunuzdaki ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi konularında size yardımcı olur.


Eğitimde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayabilmek için gereken bilgi ve deneyim katılımcılara aktarılmaktadır. Sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sisteminin eğitimini kapsar. İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmaları ve yürütmeleri sağlar.


Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı: Bu eğitimin amacı; profesyonel olarak kalite güvence uzmanlığı kariyerini sürdüren veya mühendislik/sosyal bilimler alanlarında eğitim veren fakültelerden yeni mezun olan (veya halen öğrenciliği devam eden) ve bilişim firmalarında "Kalite Güvence Uzmanı" olarak görev yapmayı hedefleyen katılımcılara; "Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı" konusunda temel bilgiler aktarmak, yazılım kalite güvencesi, yazılım süreç iyileştirme, yazılım süreç yönetimi, yazılım kalite güvence planlaması, süreç ve ürün uygunsuzluğu, yazılım kalite yönetimi, yazılım yönetimi model ve standartları (CMMI, SPICE-ISO/IEC 15504, ISO/IEC 12207, AQAP Std.) konularında temel ve uygulamaya yönelik olarak bilgiler aktarmaktır. Eğitimin; mühendislik veya sosyal bilimler alanlarında eğitim gören bölüm mezunlarının ve öğrencilerinin geleceğe yönelik kariyer planlamalarına faydalı olması hedeflenmektedir.


Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Bu eğitimin amacı; yazılım konfigürasyon yönetimi planlaması, konfigürasyon öğelerinin belirlenmesi, konfigürasyon değişiklik kontrolü, konfigürasyon durum muhasebesi ve fiziksel - fonksiyonel konfigürasyon denetimlerinin ne olduğu ve yazılım projelerinde nasıl kullandığı konusunda uygulamalı ve teorik bilgiler vermektir. Eğitim, CMMI-DEV v.1.3 modeline göre yönetim kurgusu yapacak firmalara ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen katılımcılara konfigürasyon yönetimi konusunda profesyonel destek sağlamayı amaçlamaktadır.


CMMI Development v1.3: Bu eğitim; SCAMPI Değerlendirme takımında yer alacak kişilere, firma çalışanlarına, yöneticilere ve süreç geliştirme ekibine CMMI’ın temel özelliklerini tanıtmaktadır. "CMMI for Development v.1.3 (CMMI-DEV) modelini, organizasyonunuzda daha etkin, verimli ve yüksek kaliteli ürün üretmek için nasıl kullanacağınızı öğretmektedir.


CMMI V2.0 Geliştirme: CMMI v.2.0’a yönelik olarak sunulacak ve toplam üç gün sürecek olan bu eğitim paketi ile; katılımcılara yetenek temelleri ve geliştirme mükemmelliğini inşa etmeye yönelik olarak detaylı bilgiler verilecektir. Bu eğitim paketi katılımcılara CMMI V2.0 ürün paketindeki yeni kavramların yanı sıra CMMI Development 2.0 modelinin nasıl kullanılacağına yönelik ayrıntılı bir genel bakış sunacaktır. Eğitimler sırasında katılımcılar, CMMI v.2.0 modelinin güncel çevrimiçi sürümünün uygulamalı ve aktif erişimine sahip olacaklardır. CMMI v.2.0 Modelinin tüm detaylarını, modeli nasıl anlayabileceklerini ve işletme performansını iyileştirmek için nasıl kullanacaklarını detaylı bir şekilde öğreneceklerdir.


CMMI Enstitüsü resmi partneri firma ile birlikte verilmektedir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sisteminin eğitimini kapsar.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi: İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmaları ve yürütmeleri sağlar.


Entegre İç Tetkik: Kuruluşların yönetim ve üretiminin uluslararası standartlara göre biçimlendirilmesini sağlamak için gerekli iç tetkikçilerin yetiştirilmesi.


Sürdürülebilirlik Eğitimi: Sürdürülebilir işletme olma yolundaki tüm şirketlerin mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere tüm çalışanlarına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimidir. Kurumsal olarak sürdürülebilirlik çalışmalarının yalnızca görevlendirilmiş çalışanlarının farkındalığı ile hedeflere ulaşılması oldukça zordur. Kurumların bir bütün olarak hareket etmelerini sağlamanın yolu ise bu farkındalık ve bilinçlendirme eğitiminden geçmektedir.


Kurum çalışanlarını sürdürülebilirlik alanının dünyada ve ülkemizde geldiği nokta, bireysel olarak sağlanacak katkılar ve bu katkıların yaratacağı büyük değişimler konusunda donanımlı hale getirmek eğitimin temel hedefidir.


Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi: GRI, CoP, SASB gibi uluslararası standartlarda raporlama yapmak isteyen ve raporlama kalitesini yükseltmek isteyen tüm işletmeler için düzenlenen eğitim, her işletmenin sektör, işveren, ve kurumsal yapısına en uygun standart ile raporlama yapabilir hale gelmesini hedeflemektedir.


Entegre Raporlama Eğitimi: Sürdürülebilir işletme olma yolundaki tüm şirketlerin finansal ve finansal olmayan performansını tek bir raporda paydaşları ile şeffaflıkla paylaşmasını sağlayan entegre raporlama Türkiye’de özellikle borsada işlem gören şirketler tarafından tercih edilmektedir. İşletmelerin hesap verebilirliğini artıran, sürdürülebilirlik adına yaptıkları yatırımlarının geri dönüşlerini kapsayan ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmesini sağlayan bir raporlama türüdür. Entegre raporlama eğitiminin amacı işletmelerin bu kapsamlı raporlama sistemini detaylı olarak anlamalarını sağlamak ve ‘tek rapor’ sistemine geçiş yapmalarını sağlamaktır.