Rekabet Hukuku

MLG Danışmanlık, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin faaliyetlerinde rekabet hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek problemlere yönelik olarak müşterilerine hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Söz konusu hizmetler, 4054 sayılı Kanun kapsamında yasaklanan eylemlere ve izne tabi birleşme ve devralmalara ilişkin Rekabet Kurumu nezdinde savunma ve temsil ile ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, bayilik/distribütörlük anlaşmaları (dikey anlaşmalar) ve benzeri ticari sözleşmelerin rekabet hukukuna uygun olarak hazırlanmasının sağlanması ve muafiyet/menfi tespit bildirimlerinin yapılması hizmetlerinin yanı sıra, rekabet hukuku kapsamında oluşabilecek ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi ve ayrıca teşebbüslerin stratejik hedeflerini destekleyecek nitelikte rekabet hukukuna uyumlu pratik ve ticari önerilerin getirilmesini de kapsamaktadır.

Rekabet Hukuku Danışmanlığı ve Avukatlığı

Teşebbüs davranışlarına ilişkin rekabet hukuku kapsamında yasaklanan faaliyetler iki ana başlık altında toplanmaktadır:

• Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar

• Hakim durumun kötüye kullanılması

MLG Danışmanlık olarak rekabet hukuku uygulamalarında tecrübe sahibi ekibimizle, rekabet hukuku kapsamında yasaklanan faaliyetlere ilişkin Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve soruşturmalarda müvekkillerimizin Rekabet Kurumuna kendilerini en iyi ifade edebilmelerini sağlama, savunmalarını yapma ve gerekli bildirimleri tamamlama hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimiz, Rekabet Kurulu tarafından alınan idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde açılan davalara ilişkin süreci de kapsamaktadır.

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve devralmalara yönelik rekabet hukuku kapsamında uygulanan kurallar, işlemin yasaklanmasına sebep olabilmekte ya da işlemin zamanlamasına ve yapısına etki edebilmektedir.

MLG Danışmanlık, gerçekleştireceğiniz birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin sürecin bildirim öncesi hazırlık aşamasında, bildirim aşamasında ve bildirim sonrası Rekabet Kurumu bünyesinde gerçekleşen nihai inceleme ve taahhüt verme aşamasında verilen danışmanlık ile, işlemlerinizin rekabet hukukuna uyumlu ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini temin etmeye yönelik hizmet vermektedir.

Üçüncü taraflarca gerçekleştirilmekte olan bir birleşme/devralma işleminin rekabetçi yapı üzerindeki olası etkilerinden dolayı ticari faaliyetlerinizi zorlaştıracağını düşünmeniz halinde, konuya ilişkin Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunmanız ve müdahil olmanız için gerekli destek verilmektedir.

Rekabet Uyum Programları ve Eğitimler

Rekabet hukukunu ihlal eden davranışların sonucunda teşebbüsler, çok ağır müeyyidelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Söz konusu müeyyideler teşebbüslerle sınırlı olmayıp, ihlalde belirleyici etkisi saptanan yönetici ya da çalışanları da kapsamaktadır.

Rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklanacak risklerden kaçınmanın en etkili yolu, teşebbüslerin etkin bir "Rekabet Uyum Programı"na tabi tutulmasıdır. Teşebbüslerin uygulamaya sokacakları "Rekabet Uyum Programları", Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilecek soruşturma sürecinin ardından verilecek olası bir idari para cezasının tespiti aşamasında önemli bir indirim nedeni olarak da kabul edilebilmektedir.

MLG Danışmanlık olarak, teşebbüsün ticari anlaşmalarının ve eylemlerinin rekabet hukukuna uygunluğunun sağlanması, yönetici ve personelin eğitimi, kurumsal rekabet kültürünün geliştirilmesi ve rekabet hukukuna uyuma yönelik teşebbüs içi gerekli mekanizmaların oluşturulmasını sağlamak üzere ilgili piyasanın yapısı ve teşebbüsün özellikleri dikkate alınarak müşteriye özel rekabet uyum programları yürütülmektedir.

Sektörel Düzenlemeler ve Rekabet

Enerji, telekomünikasyon, banka, sağlık, medikal ve benzeri düzenlenmiş piyasalarda yer alan rekabet hukuku uygulamaları, teşebbüslerin ticari faaliyetleri açısından karmaşık bir yapıyı ortaya çıkarabilmektedir.

MLG Danışmanlık, düzenlemeye tabi alanlardaki lisans başvuruları ve benzeri konularda hizmet sunmanın yanında, genel rekabet hukuku uygulamalarıyla sektörel düzenlemelerin etkileşiminin söz konusu olduğu alanlarda gerek hukuki belirlilik sağlamak gerekse stratejik hedeflere yönelik mevzuat ile uyumlu öneriler getirmek yönünde danışmanlık hizmeti vermektedir.